werkwijze

werkwijze & stappenplan

De werkwijze die Berix Interieur hanteert, onderscheidt zich door persoonlijke aandacht, integriteit, transparantie en een gunstige prijs/kwaliteitverhouding.

Elk project begint met een bezoek aan uw bedrijf of woning om inzicht en inspiratie te verkrijgen en aan te reiken. Yolanda Berix verpersoonlijkt Berix Interieur en is rechtstreeks bereikbaar voor vragen. De presentatiemomenten bieden alle ruimte voor contact en tussentijdse evaluatie. Graag proost zij aan het eind met u op uw nieuwe interieur en hoort hoe tevreden u bent.

Berix Interieur ontvangt inkomsten uit ontwerpopdrachten en geen provisie van derden. Berix Interieur bereidt uw inkoop voor, maar koopt niet voor u in. Het advies is zodoende onafhankelijk. Dankzij haar samenwerkingsnetwerk kan Berix Interieur ook heel grote opdrachten aannemen, maar zij kent haar grens. Past een vraag niet bij de mogelijkheden, dan zegt Berix Interieur ‘nee’ tegen de opdracht. Grote en kleine opdrachtgevers krijgen evenveel aandacht. En bij alles geldt afspraak = afspraak.

De offerte bevat een korte weergave van het kennismakingsgesprek en toont u zo onmiddellijk of uw vraag goed begrepen is. Berix Interieur volgt een vooraf bekend stappenplan met duidelijke, tussentijdse evaluatiemomenten. Berix Interieur behoudt voor u het totaaloverzicht en zorgt voor een heldere verslaglegging.

Met Berix Interieur kiest u voor een kwalitatief hoog opgeleide, ervaren ontwerper met visie tegen een sterk concurrerende prijs. Berix Interieur werkt niet met secretaresses of vanuit een duur kantoorpand. De besparing in overhead komt voordelig tot uiting in de prijs voor de klant.

Yolanda Berix staat ingeschreven bij Bureau Architectenregister en is financieel niet verbonden aan derden. Het advies dat u krijgt is zodoende onafhankelijk en u kunt kiezen uit alle collecties. Indien gewenst brengt Berix Interieur u in contact met betrouwbare specialisten uit haar eigen netwerk. Denk aan aannemers, interieurbouwers, verlichtingsspecialisten, projectbureaus en bouwkundig adviseurs. Bij omvangrijke projecten is Berix Interieur prima in staat om het juiste team samen te stellen.

Elk project kent een vaste fasering waarin telkens een aantal stappen te nemen zijn. Vanaf uw allereerste vraag tot en met de realisatie van uw nieuwe interieur, is Berix Interieur nauw betrokken bij alle stappen die nodig zijn voor het gewenste eindresultaat.

De eerste stap is over uw drempel. U laat de ruimte zien en Yolanda stelt u de nodige vragen. Hiermee helpt zij u om helder te krijgen wat de interieurvereisten zijn. Vervolgens ontvangt u een maatwerkofferte op basis waarvan u kunt zien of uw opdracht echt goed begrepen is. Dit is het moment om definitief te beslissen om met Berix Interieur te gaan werken. Een getekende offerte is een opdracht voor de fasen 2 t/m 5.

Berix Interieur ontwerpt een passend totaalconcept. Dit presenteert zij u aan de hand van sfeerreferenties, schetsen en/of 3D visualisaties, zodat u alle gelegenheid heeft tot het geven van feedback. Bij relatief kleine projecten kunnen fase 2 en 3 samen gaan.

Tijdens deze fase werkt Berix Interieur het conceptontwerp gedetailleerd uit. Denk daarbij aan het verwerken van uw feedback, het maken van een voorstel voor kleuren en materialen en (maatwerk)meubilair en het samen met een lichtadviseur opstellen van een verlichtingsplan. Het geheel wordt gepresenteerd met maatvoeringstekeningen en monsterborden. U kunt dan op detail bijsturen.

Berix Interieur vraagt voor u offertes aan bij interieurbouwers en leveranciers en toetst deze op volledigheid en marktconformiteit. Zo kan zij samen met u het budget bewaken. Op basis van de afstemming met externe adviseurs over bijvoorbeeld bouwkundige zaken en uw feedback op de vorige presentatie, maakt Berix Interieur het ontwerp definitief en presenteert dit aan alle voor u relevante betrokkenen.

Berix Interieur licht haar ontwerp zelf toe aan de interieurbouwers en blijft tijdens de realisatiefase bereikbaar voor vragen en afstemming. Zo doen onvoorziene zaken tijdens de bouw geen afbreuk aan het ontwerp en blijven u onnodige extra kosten, tijd- en energieverspilling bespaard. Elk project wordt afgesloten met een eindevaluatie.

Scroll naar boven